Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/04/2024 | 05:30 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

PTC1 hoàn thành công tác đào tạo Huấn luyện an toàn điện năm 2024

27/03/2024
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã hoàn thành công tác đào tạo Huấn luyện an toàn điện năm 2024 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên (CBCNV) với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, phòng chống tai nạn lao động và sự cố chủ quan.
Khóa huấn luyện được tổ chức thành 3 đợt:
Đợt 1: Ngày 11-14/3/2024 dành cho cán bộ quản lý cấp đội, trạm và tương đương, cán bộ chuyên viên các phòng chức năng.
Đợt 2: Ngày 19/3/2024 dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty và các Truyền tải điện khu vực.
Đợt 3: Ngày 20/3/2024 dành cho chuyên viên các phòng, công nhân kho Hà Đông và một số chuyên viên thường xuyên xuống hiện trường công tác.
Nội dung huấn luyện bao gồm: Các quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư, Quy trình an toàn điện. Kỹ năng thực hành an toàn điện.
Kết quả: 100% CBCNV thuộc đối tượng huấn luyện an toàn điện hoàn thành chương trình theo dui định. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn điện cho người lao động. Góp phần đảm bảo an toàn lao động, phòng chống tai nạn lao động trong công ty.
Phát biểu tại lớp huấn luyện, Giám đốc PTC1 Nguyễn Phúc An nhấn mạnh: Với Mục tiêu: Không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố chủ quan. Nâng cao ý thức tự giác của người lao động trong việc thực hiện đúng đủ các biện pháp an toàn tại khu vực/vị trí làm việc.
An toàn lao động là nhiệm vụ quan trọng, cần được chú trọng. Công ty đã và đang đầu tư cho công tác an toàn, từ việc đầu tư thiết bị bảo hộ lao động đến chăm lo sức khỏe người lao động. Mỗi CBCNV cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành kỷ luật an toàn lao động. Giám đốc tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo công ty và ý thức của mỗi CBCNV, PTC1 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác an toàn lao động trong thời gian tới.
Trong suốt thời gian qua PTC1 luôn chú trọng việc tuyên truyền về an toàn lao động và chăm lo sức khỏe người lao động. Công ty xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, đưa vào tiềm thức của mỗi NLĐ ý thức tự giác nhằm mang lại sự an toàn cao nhất cho CBCNV trong lao động sản xuất.
Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng An toàn PTC1 tham gia huấn luyện Đợt 3, dành cho chuyên viên các phòng, công nhân kho Hà Đông và một số chuyên viên thường xuyên xuống hiện trường công tác
Đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động cũng như NLĐ. Với đặc điểm làm việc trong môi trường nguy hiểm, PTC1 luôn quan tâm đến việc củng cố kiến thức, trang bị kỹ năng về quy trình kỹ thuật an toàn điện cho Lãnh đạo, CBCNV.
Cuối khóa huấn luyện, mỗi học viên thực hiện làm bài kiểm tra sát hạch qua chương trình đào tạo trực tuyến E-Learning. Bài thi gồm 50 câu hỏi, Tổng thời gian thi 60 phút, đạt yêu cầu khi trả lời đúng 40/50.
PTC1 tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo công ty và ý thức của mỗi CBCNV, công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác an toàn lao động trong thời gian tới.
Toàn cảnh khóa huấn luyện Đợt 2, dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty và các Truyền tải điện khu vực
Toàn cảnh buổi huấn luyện Đợt 3, dành cho chuyên viên các phòng, công nhân kho Hà Đông và một số chuyên viên thường xuyên xuống hiện trường công tác
Ông Nguyễn Xuân Khang - CV phòng An toàn PTC1 tham gia huấn luyện Đợt 3, dành cho chuyên viên các phòng, công nhân kho Hà Đông và một số chuyên viên thường xuyên xuống hiện trường công tác
Theo EVNNPT

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151