Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 13:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi)

29/03/2024
Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký văn bản 2034/BCT-ĐTĐL về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Văn bản gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các tổ chức chính trị - xã hội và Hiệp hội có liên quan; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan...
Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 02 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó, tại điểm a khoản 2 Phần II có giao Bộ Công Thương: “Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định trong Luật Điện lực và các văn bản có liên quan về giá điện, điều tiết điện lực, chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thị trường điện phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh".

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi). Ảnh minh hoạ
Tại Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trước tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ Chính phủ giao, căn cứ Công văn số 1111/VPCP-PL ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương đã triển khai công tác xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Để hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi) theo quy định tại Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật và dự thảo Tờ vình. Nội dung dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.
Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Điều tiết điện lực, địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) trước ngày 21 tháng 4 năm 2024 và gửi qua địa chỉ email [email protected] hoặc [email protected] để tổng hợp, hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Xem toàn văn dự thảo Luật điện lực (sửa đổi) tại đây!

Cùng chuyên mục

PC Quảng Ngãi: Để tiết kiệm điện trở thành lối sống văn minh

22/05/2024

Phong trào tiết kiệm điện đang được lan tỏa đến từng người dân, cơ quan, đơn vị ở Quảng Ngãi. Phong trào này đóng góp lớn trong đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong tỉnh, an ninh năng lượng, nhất là thời điểm Quảng Ngãi đã bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151