Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 18/05/2024 | 16:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Bộ Công Thương họp rà soát tiến độ Dự án đường dây 500 kV mạch 3

21/08/2023
Ngày 21/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3.
Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL), Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, Lãnh đạo Vụ Pháp chế; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại điện Lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn; Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cùng các Ban chuyên môn của EVNNPT.
Theo báo cáo của EVNNPT, tính đến 21/8/2023, tình hình triển khai chuẩn bị và thực hiện các dự án cụ thể như sau: đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối và đường dây 500 kV NĐ Nam Định I - Thanh Hoá đã được EVNNPT trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, địa phương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Thời gian tới, nhằm thực hiện triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra, EVNNPT đã đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như: chấp thuận các Dự án là các công trình xây dựng khẩn cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng; phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án trước khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, cho phép Chủ đầu tư các Dự án hoàn thiện Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị: Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, EVN/EVNNPT đã báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Dự án); các khó khăn, vướng mắc và giải pháp; đề xuất, kiến nghị để dự án được triển khai theo kịp tiến độ.
Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, EVNNPT cùng sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương trong việc triển khai thực hiện Dự án.
Theo Bộ Trưởng, đường dây 500 kV mạch 3 (Dự án) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng. Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư (EVNNPT) cập nhật và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (PreFS), tập hợp ý kiến các cơ quan chức năng trước ngày 25/8 để trình Thủ tướng.
Đối với các vấn đề liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi đất rừng, đất lúa tại các tỉnh có liên quan đến Dự án, EVNNPT cần tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với các địa phương có Dự án đi qua để triển khai các công việc cần thiết. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao; nghiên cứu các đề xuất của EVN, EVNNPT về cơ chế đặc thù để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (vì đây là dự án có tính cấp bách và đặc biệt quan trọng). Đồng thời, yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151