Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 29/05/2024 | 06:28 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Mô hình thông tin công trình

09/05/2023
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và chuyển đổi số công tác đầu tư xây dựng các công trình điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Quyết định số 83/QĐ-HĐTV (ngày 4/5/2023) về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) tại EVNNPT.
Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì hội thảo “Công tác triển khai thực hiện mô hình thông tin công trình (BIM) trong EVNNPT”, tháng 3/2023
Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng thành  viên EVNNPT làm Trưởng ban chỉ đạo; Thành  viên  Hội  đồng  thành  viên  kiêm Tổng  Giám  đốc EVNNPT làm Phó  Trưởng ban thường trực. Các Thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng Giám đốc làm Phó Trưởng ban.
Trưởng ban Quản lý đầu tư EVNNPT làm Thành  viên thường trực. Trưởng các Ban Kế  hoạch, Tổ  chức  và  Nhân  sự, Kỹ  thuật, Tài  chính  và  Kế toán, Quản  lý  Xây  dựng, Viễn  thông  và  Công  nghệ  thông  tin, Quản  lý  đấu  thầu, Giám đốc các đơn vị trực thuộc làm Thành  viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thực hiện các nhiệm vụ:Tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về BIM; Kĩ năng quản lý BIM vào các giai đoạn của dự án; Đào tạo khai thác BIM trong giai đoạn vận hành; Xây dựng lực lượng nòng cốt triển khai BIM của EVNNPT bao gồm: các Ban liên quan, các đơn vị trực thuộc EVNNPT.
Hoàn thiện hạ tầng phần cứng, các phần mềm và lựa chọn nền tảng dùng chung tại EVNNPT và các đơn vị trực thuộc đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn BIM. Xây dựng và ban hành các quy trình, quy định về tổ chức triển khai, phối hợp để áp dụng và quản lý hồ sơ dự án theo mô hình BIM trong công tác ĐTXD, quản lý vận hành các dự án lưới truyền tải điện của EVNNPT.
Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối - trạm biến áp 220kV đầu tiên tại Việt Nam áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành
Xây dựng hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu mẫu về thực hiện BIM (EIR), bao gồm các nội dung: Phạm vi công việc, sản phẩm và kế hoạch chuyển giao thông tin; Các nội dung về quản lý (phân công trách nhiệm, CDE, quy trình phối hợp…); Các nội dung về kỹ thuật (nền tảng, phần mềm, quy ước về thông tin…); Đánh giá năng lực nhà thầu… (có thể xem xét thuê đơn vị tư vấn có năng lực kinh nghiệm để thực hiện nội dung này).
Lựa chọn các dự án triển khai thí điểm áp dụng BIM (thiết kế BIM, số hóa công trình trên nền tảng BIM), song song với quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, chuyển đổi và hoàn thiện hệ thống quản lý tích hợp BIM, tiến tới áp dụng BIM cho toàn bộ các dự án do EVNNPT đầu tư xây dựng mới trong năm 2023.
Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên là trạm biến áp thứ 2 áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành
Nghiên cứu, xây dựng lộ trình để triển khai số hóa các công trình lưới điện hiện hữu trên nền tảng BIM, nhằm phục vụ công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa công trình trong thời gian vận hành còn lại.
Xây dựng Kế hoạch tài chính phục vụ đầu tư phát triển ứng dụng BIM. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2023 - 2025.
Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hội đồng thành viên giao. Định kỳ báo cáo Hội đồng thành viên EVNNPT kết quả triển khai thực hiện.
Theo NPT

Cùng chuyên mục

Dấu son của ngành điện

28/05/2024

Công trình đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 đã được xây dựng và trở thành một dấu son của ngành điện lực Việt Nam. Để kỷ niệm 30 năm (27.5.1994 - 27.5.2024) ngày đóng điện vận hành công trình đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 - một kỳ tích của Việt Nam trong thập niên 90 của thế kỷ 20; cả hệ thống chính trị đã và đang đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chạy đua nước rút, huy động tổng lực triển khai xây dựng dự án trọng điểm đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151