Cấp phép

Giấy phép số 49/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 14/03/2018
Thời hạn giấy phép 14/03/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về