Cấp phép

Giấy phép số 88/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP năng lượng Agrita - Nghệ Tĩnh
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 11/05/2018
Thời hạn giấy phép 11/05/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về