Cấp phép

Giấy phép số 71/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Na 3
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 03/04/2018
Thời hạn giấy phép 03/04/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về