Cấp phép

Giấy phép số 89/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phân phối và bán lẻ điện từ cấp điện áp 110 kV trở xuống
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 11/05/2018
Thời hạn giấy phép 11/05/2028
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về