Cấp phép

Giấy phép số 17/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 16/01/2019
Thời hạn giấy phép 20/05/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về