Cấp phép

Giấy phép số 24/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Điện lực I
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 22/01/2019
Thời hạn giấy phép 22/01/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về