Cấp phép

Giấy phép số 77/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 18/04/2018
Thời hạn giấy phép 20/04/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về