Cấp phép

Giấy phép số 12/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thủy điện Trí Năng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 11/01/2019
Thời hạn giấy phép 11/01/2020
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về