Cấp phép

Giấy phép số 178/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Năng lượng DT3
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 05/06/2019
Thời hạn giấy phép 05/06/2020
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về