Cấp phép

Giấy phép số 33/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 12/02/2018
Thời hạn giấy phép 12/02/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về