Cấp phép

Giấy phép số 188/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần điện gió Trung Nam
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy phong điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 23/10/2018
Thời hạn giấy phép 23/10/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về