Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Các giải pháp, chỉ đạo đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả nguồn điện năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia

Theo quy định chung và hiện hành về việc vận hành các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối hay thủy điện nhỏ), các nguồn điện năng lượng tái tạo là các nguồn điện tự điều độ, tự điều khiển phát công suất trong hệ thống điện, trừ trường hợp xảy ra quá tải hoặc ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện thì đơn vị điều độ mới áp dụng các biện pháp can thiệp để điều độ các nguồn điện tái tạo. Quy định hiện hành về vận hành cũng phù hợp với cơ chế chính sách, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo được Thủ tướng, Bộ Công Thương ban hành trong những năm vừa qua, theo đó bên mua điện có trách nhiệm ưu tiên khai thác toàn bộ công suất, điện năng của các nguồn điện tái tạo.

Thực tế, từ năm 2019 đến nay, với định hướng và chính sách đúng đắn của Chính phủ về thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió và mặt trời, tỷ lệ năng lượng tái tạo (bao gồm cả sinh khối và thủy điện nhỏ) trong hệ thống điện quốc gia đã tăng lên đáng kể (Cụ thể, năm 2019, đã có khoảng gần 9000MW điện năng lượng tái tạo, trong đó có gần 5000MW điện gió và điện mặt trời vận hành, đóng góp khoảng 16,39 tỷ kWh điện, tương ứng 6,8% (trong đó điện mặt trời và gió đóng góp 2,39%) sản lượng điện sản xuất cung cấp cho toàn hệ thống điện quốc gia; sang năm 2020, dự kiến có khoảng gần 12000MW điện năng lượng tái tạo, trong đó có gần 7000MW điện gió và điện mặt trời vận hành trong hệ thống điện quốc gia, đóng góp khoảng 24 tỷ kWh điện, tương ứng 9,2% sản lượng điện sản xuất cung cấp cho toàn hệ thống điện quốc gia), đây là những đóng góp hết sức tích cực và kịp thời, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, giảm nhu cầu phải huy động các nguồn điện dầu giá cao trong bối cảnh năm 2019-2020 nhiều yếu tố bất lợi, gây khó khăn cho việc cung cấp điện như tình hình thủy văn không thuận lợi, cực đoan và một số công trình điện chậm tiến độ vào vận hành.

Mặc dù vậy, với việc tích hợp và vận hành một lượng lớn các nguồn điện tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời trong thời gian ngắn đã xuất hiện một số khó khăn nhất định như tình trạng quá tải hoặc nghẽn mạch cục bộ ở một số khu vực có mật độ và quy mô lớn các nguồn điện tái tạo như Ninh Thuận, Bình Thuận. Nhìn trước được các khó khăn đó, đối với công tác vận hành các dự án năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ việc tích hợp và vận hành an toàn, ổn định các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Cụ thể như sau:

Một là, về cơ sở pháp lý Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 bổ sung, điều chỉnh một số quy định yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đấu nối, vận hành đối với các nhà máy điện gió, điện mặt trời và Thông tư số 31/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 bổ sung, điều chỉnh các quy định về vận hành, điều độ các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Các quy định kỹ thuật này hỗ trợ việc vận hành các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Đặc biệt trong năm 2019, Bộ Công Thương đã kịp thời xây dựng và ban hành Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm để hướng dẫn kịp thời các chủ đầu tư và các đơn vị điện lực phối hợp hoàn thiện công tác nghiệm thu, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi đi vào vận hành chính thức. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị thực hiện công tác chạy thử, nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành và đấu nối, vận hành an toàn, ổn định, tin cậy trong hệ thống điện quốc gia;

Hai là, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng Công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các công trình lưới điện truyền tải trọng điểm, đặc biệt là các công trình truyền tải điện cho miền Nam, giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió và mặt trời).

Ba là, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia thực hiện nghiêm túc các quy định về lập lịch, huy động, vận hành và điều độ các nhà máy điện trong hệ thống điện; thường xuyên cập nhật tiến độ các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến vào vận hành trong năm 2020 để cập nhật và lập phương thức vận hành hợp lý để khai thác tối ưu, hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo.

Bốn là, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia phối hợp với các đơn vị phát điện trang bị và kết nối đầy đủ hệ thống điều khiển công suất phát tự động (AGC) của nhà máy điện theo quy định qua đó đã hỗ trợ rất hiệu quả công tác điều độ, vận hành tối ưu trong thời gian thực các nguồn điện tái tạo trong trường hợp lưới điện quá tải; bên cạnh đó Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp công bố công suất phát để đảm bảo tính minh bạch, đồng thời huy động cao nhất khả năng của các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống theo điều kiện cơ sở hạ tầng cho phép.

Năm là, tiếp tục khuyến khích các khách hàng sử dụng điện, các tổ chức, cá nhân ưu tiên phát triển các nguồn điện mặt trời phân tán quy mô nhỏ đặc biệt là hệ thống điện mặt trời áp mái để góp phần giảm áp lực quá tải, nghẽn mạch lưới điện và đảm bảo cung cấp điện trực tiếp cho phụ tải địa phương.

Tác giả: Phòng Hệ thống điện - Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 11/02/2020 12:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét