Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Bản Chát
Loại nhà máy Nhà máy thủy điện
Công ty phát điện Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Công suất lắp đặt 220,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/01/2015
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia