Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 18/04/2024 | 01:28 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Ưu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nước

Ưu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nước

17/04/2024

Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đặc biệt, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151