Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/07/2024 | 21:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên đầu tiên năm 2024

28/01/2024
Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ nhất năm 2024 qua hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 26/1. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An - Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.
Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN (Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN), năm 2023, EVN đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp (ĐMDN), cổ phần hóa (CPH), thoái vốn theo các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023, các chỉ đạo khác của HĐTV và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội
Trong đó, EVN đã giải trình, bổ sung, hoàn thiện Đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn đến hết 2025, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án.
EVN cũng đã kịp thời hoàn thành xây dựng và trình Đề án tách Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH một thành viên trực thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
Ban Đổi mới và Phát triển cũng đã trình HĐTV phê duyệt phương án quản lý vận hành 2 nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2.2 và đang khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến tiếp nhận 2 nhà máy trên theo phê duyệt của Thủ tướng.
Ban cũng đã trình HĐTV phê duyệt một số đề án sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị trong Tập đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Về công tác cổ phần hóa, ngày 23/01/2024, Kiểm toán Nhà nước đã thông báo kết quả kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3). Bên cạnh đó, EVN cũng đang tích cực thực hiện các thủ tục để quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).
Về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, EVN và các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các đề án, nội dung có vai trò quan trọng đối với công tác quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn như Chiến lược phát triển EVN, Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn, Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn, Kế hoạch tổng thể triển khai VHDN trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025. Tính đến hết năm 2023, trong 74 giải pháp nâng cao năng lực quản trị, EVN đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên 46 giải pháp.
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp.
Ban Tổ chức và Nhân sự EVN cũng cho biết, EVN sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; chủ động góp ý, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN; tích cực triển khai thực hiện Chương trình tổng thể của EVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai xây dựng Đề án đổi mới sáng tạo trong EVN.
Tại phiên họp, lãnh đạo các tổng công ty đã báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tại đơn vị năm 2023, kiến nghị với Ban Chỉ đạo để tháo gỡ những vướng mắc. Tổng giám đốc EVN và các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến, đồng thời tham gia giải đáp một số kiến nghị của các đơn vị.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, cần quyết tâm thực hiện có hiệu quả và cần phải có lộ trình, ưu tiên làm trước những việc quan trọng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN yêu cầu Ban Chỉ đạo cần bám sát Bộ Công Thương về trình Chính phủ phê duyệt Điều lệ EVN sửa đổi; rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ/Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị trực thuộc EVN sau khi Chính phủ phê duyệt Điều lệ EVN.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cũng đề nghị Ban Chỉ đạo cần đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án quản trị tập trung tại Công ty mẹ - EVN và các tổng công ty sau thời gian áp dụng để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, đồng thời khẩn trương trình duyệt các đề án cơ cấu lại của 9 Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo EVN cũng giao nhiệm vụ cho các tổng công ty tiếp tục triển khai hoặc tham gia thực hiện các nội dung trong Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn và các đề án khác có liên quan; tiếp tục triển khai các phương án tăng doanh thu dịch vụ và hoàn thành các nhiệm vụ công tác sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức đã được EVN phê duyệt.
Lãnh đạo một số tổng công ty báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tại đơn vị
Dự kiến, năm 2024, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo sẽ trình HĐTV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án; triển khai các nội dung về sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2024; triển khai Đề án tách A0 thành công ty TNHH một thành viên trực thuộc UBQLV/Bộ Công Thương sau khi được duyệt.
Về công tác CPH, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán CPH Công ty mẹ - EVNGENCO3 theo yêu cầu của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên cơ sở thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; thực hiện công tác kiểm toán quyết toán CPH Công ty mẹ - EVNGENCO2.
Về đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, EVN tiếp tục thực hiện các đề án theo kế hoạch như: Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn, Chiến lược phát triển EVN, Đề án chuyển đổi số, Đề án quản trị nguồn nhân lực…
Ngoài ra, Tập đoàn sẽ hoàn thành rà soát tổng thể để sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của EVN theo chủ trương tăng cường phân cấp của HĐTV EVN; duy trì công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục chủ động góp ý với cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN,...
Theo EVN  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151