Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/04/2024 | 10:46 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hợp Tác Quốc Tế

Việt Nam có lợi thế trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á

02/03/2024
Việt Nam hội tụ đầy đủ các nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra hydro Xanh, kết hợp với lợi thế nguồn tài nguyên biển, Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á.
Việt Nam có lợi thế trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á.
Hydrogen không chỉ giúp Việt Nam có thể trung hòa khí thải carbon trong tương lai mà còn được kì vọng là một trong những động lực mới cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Định hướng phát triển năng lượng hydrogen tại Việt Nam đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Dự thảo Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới để phục vụ cho sản xuất năng lượng hydrogen xanh tại Việt Nam; thu giữ/sử dụng các-bon (CCS/CCUS) gắn với quá trình sản xuất năng lượng hydrogen từ các nguồn năng lượng khác (như than, dầu khí,…) và phấn đấu công suất sản xuất hydrogen từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác có thu giữ các-bon đạt khoảng 100 - 500 nghìn tấn/năm vào năm 2030 và định hướng khoảng 10 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2050..
Về sử dụng năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam từng bước phát triển thị trường năng lượng hydrogen phù hợp và đồng bộ với lộ trình chuyển đổi nhiên liệu trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng của nền kinh tế, bao gồm sản xuất điện, giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại và dân dụng. Bên cạnh đó, Việt Nam đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng năng lượng hydrogen xanh và nhiên liệu có nguồn gốc hydrogen trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng để khử các-bon nền kinh tế và đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng “0” vào năm 2050.
Về tồn trữ, vận chuyển và phân phối năng lượng hydrogen, Việt Nam sẽ tập trung nghiên cứu triển khai thí điểm sử dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu của ngành năng lượng phục vụ tồn trữ, vận chuyển và phân phối năng lượng hydrogen phù hợp với khả năng đảm bảo an toàn của hệ thống và giá thành hợp lý; nghiên cứu xây dựng thí điểm các trung tâm/cơ sở sản xuất thiết bị chuyên dụng phục vụ vận chuyển, tồn trữ, phân phối năng lượng hydrogen. Định hướng đến năm 2050, triển khai mở rộng và hoàn thiện các hệ thống phân phối hydrogen cho lĩnh vực giao thông trong phạm vi cả nước phù hợp với xu thế chung của thế giới.
Về xuất khẩu năng lượng hydrogen, Việt Nam hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen xanh của khu vực. Vì vậy Việt Nam rất khuyến khích việc đầu tư sản xuất năng lượng hydrogen xanh để xuất khẩu trên nguyên tắc bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng - an ninh và hiệu quả kinh tế.
Dự thảo đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hydrogen bao gồm sản xuất, sử dụng và cơ sở hạ tầng tồn trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen, trong đó phấn đấu công suất hydrogen sản xuất từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác đạt khoảng 100-500.000 tấn/năm vào năm 2030; định hướng đến năm 2050 đẩy mạnh triển khai áp dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến sản xuất, sử dụng năng lượng Hydrogen Xanh tại Việt Nam.
Theo Vietnam Plus

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151