Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 20:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội

29/03/2024
Bộ Công Thương đã đưa ra các giải pháp quyết liệt đảm bảo cung ứng điện cả năm, nhất là mùa khô năm 2024
Quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024
Mùa khô năm 2024 đang đến gần, vấn đề đảm bảo điện cho đời sống, sản xuất, kinh doanh được người dân đặc biệt quan tâm. Trả lời Báo Thanh Niên về vấn đề lo ngại tình hình thiếu điện trong năm nay, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, tính đến hết tháng 3 năm 2024, phụ tải tăng trưởng khoảng 11.5%.
Để đảm bảo cung ứng điện từ cuối năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng và quán triệt tuyệt đối trong công tác vận hành nhằm đảm bảo cao nhất việc cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực trả lời báo chí
Cụ thể, Bộ Công Thương đã đưa ra các giải pháp đảm bảo cung ứng điện như: Thứ nhất, tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các công trình lưới điện, nguồn điện để giải tỏa nguồn điện cũng như tăng cường khả năng truyền tải.
Thứ hai, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu, nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt là than và khí.
Thứ ba, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình vận hành các quy định ngành điện, khắc phục nhanh chóng những sự cố xảy ra, chuẩn bị dự phòng vật tư sẵn sàng đảm bảo vận hành hệ thống.
Thứ tư, điều tiết hợp lý các nhà máy thủy điện đảm bảo dự phòng công suất điện năng trong cao điểm mùa khô.
Thứ năm, tăng cường công tác rà soát các đường dây truyền tải 500kV, 200kV, kiểm tra khắc phục các khiếm khuyết nếu có, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.
Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện.
Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thông tin thêm, trong tháng 2, tháng 3 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị cục, vụ liên quan của Bộ Công Thương đã tổ chức các đoàn làm việc với các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối, qua đó, rà soát đảm bảo tình hình cung ứng điện cả năm, đặc biệt là mùa khô năm 2024.
Trên thực tế, dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2024 tiếp tục tăng trưởng cao so với năm 2023, ngay từ cuối năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3110/2023 phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024. Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định 3376/2023 phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 với phương án là phụ tải tăng 9,6% để dự phòng cho vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm mùa hè.
Về vấn đề giá điện, theo ông Nguyễn Thế Hữu, cần điều chỉnh theo lộ trình để giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần xem xét tới việc rút ngắn chu kỳ tối thiểu điều chỉnh giá điện để vừa đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN; bên cạnh đó cũng dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào theo thị trường.
"Nội dung đề xuất này cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng" - ông Nguyễn Thế Hữu nhấn mạnh.
Về điểm mới tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, theo ông Nguyễn Thế Hữu, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg đề xuất rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá từ 6 tháng xuống 3 tháng, không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần mà còn tùy thuộc vào đánh giá tác động tới kinh tế vĩ mô, cũng như tùy thuộc vào kết quả tính toán cập nhật giá điện đã đủ mức để được xem xét điều chỉnh theo quy định hay chưa.
"Quyết định 05 thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg vừa mới ban hành có tính kế thừa và chỉ điều chỉnh một số nội dung mới cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ về thị trường năng lượng nói chung và thị trường điện nói riêng, phù hợp với thực tiễn và xu thế hội nhập" - ông Nguyễn Thế Hữu nói.
Với vai trò là bộ quản lý ngành, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò, trách nhiệm chính trong việc điều hành giá điện; trong quá trình kiểm tra, rà soát phương án giá điện do EVN xây dựng và trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh giá điện, cũng như tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong điều hành giá điện.
Vấn đề đảm bảo điện cho đời sống, sản xuất, kinh doanh mùa khô năm 2024 được phóng viên quan tâm
Thông tin thêm về vấn đề lo ngại thiếu điện trong năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, tình trạng tiết giảm phụ tải điện trong tháng 6/2023 ở một số địa phương là sự cố đáng tiếc. Thủ tướng Chính phủ cũng rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024. Cụ thể, thứ nhất, Thủ tướng Chính Phủ đã giao cho Bộ Công Thương trực tiếp giám sát, tham gia vào việc điều hành, cùng với EVN đảm bảo vận hành cung ứng điện.
Thứ hai, là phải có sự đổi mới trong lập kế hoạch, điều hành, đảm bảo nhiên, nguyên liệu trong vận hành hệ thống điện. Bên cạnh đó, từ Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã chủ động ban hành kế hoạch cung ứng điện, đồng thời đảm bảo các nguyên, nhiên liệu, đặc biệt là khí, than để phục vụ cho các nguồn điện.
Đặc biệt, Bộ Công Thương đã ban hành riêng kế hoạch cung ứng điện cho các tháng mùa khô. Với riêng kế hoạch từ tháng 4 đến tháng 7, trên cơ sở đó rà soát hàng tháng, hàng quý và có báo cáo để điều chỉnh kịp thời.
"Bộ Công Thương sẽ cùng EVN và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi tin tưởng và khẳng định, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo" - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội
Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về lý do gây ra sự chậm trễ của kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Thông tin về vấn đề này, ông Bùi Quốc Hùng- Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) bày tỏ, Quy hoạch điện VIII là sự trông mong rất nhiều của các chủ đầu tư, tuy nhiên vẫn có sự chậm trễ vì còn nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc, mong nhận sự thông cảm,
Theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Căn cứ Điều 45 Luật Quy hoạch, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và có 06 đề nghị ban hành.
Phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện quy hoạch này, có 6 lần trình Chính phủ. Chính phủ cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, trong đó gần đây có 2 cuộc họp ngày 29/02/2024 và 25/03/2024 đánh giá Quy hoạch điện VIII là nội dung khó, được nhiều cấp ngành trong ngoài nước quan tâm, có nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhằm có kế hoạch tổng thể, có tính khả thi, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông tin thêm, trong quá trình xây dựng, mặc dù Bộ Công Thương đã rất nỗ lực, cố gắng hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo đúng tiến độ, các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thường trực Chính phủ.
Song, trong quá trình thực hiện có 17 địa phương gửi danh mục đề xuất các dự án về năng lượng tái tạo bị chậm nhiều so với thời gian yêu cầu của Chính phủ. Sau khi tiến hành rà soát tính pháp lý, tiêu chí các dự án do địa phương cung cấp, Bộ Công Thương đã hoàn thiện danh mục và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với quy mô công suất nguồn điện năng lượng tái tạo được phân bổ.
Yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai, khẩn trương hoàn thiện để Bộ Công Thương thẩm tra, đánh giá tính pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ trong lần trình tiếp theo.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bổ sung, có một số điểm mới, phải thực hiện chuyển đổi năng lượng, đảm bảo khuyến khích năng lượng xanh, năng lượng sạch. Ngoài ra, cần cụ thể hóa các dự án, hiện tại đang chỉ tập trung ưu tiên dự án trọng điểm, trong đó các địa phương cũng cần bổ sung các dự án nhỏ. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành thực hiện quy hoạch, các địa phương cũng cần cập nhật và đưa ra kế hoạch cụ thể.
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

Vì sao cần sớm ban hành Luật Điện lực (sửa đổi)?

16/07/2024

Bộ Công Thương cho biết, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), trong đó, nêu rõ các vấn đề tồn tại, như thiếu cơ chế, chồng chéo giữa các bộ Luật liên quan về đầu tư, xây dựng, cơ chế mua bán điện...

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151