Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 29/02/2024 | 05:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Hội nghị đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

16/08/2023
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ cùng các lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ.
Thực hiện quy chế và chương trình làm việc năm 2023, chiều ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Với chủ đề “Đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ”, Hội nghị đối thoại năm nay được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được đưa ra tại Hội nghị đối thoại năm trước; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời tạo ra diễn đàn bổ ích để Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ để từ đó có chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện củng cố, xây dựng tập thể Bộ Công Thương luôn đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đã báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại Hội nghị đối thoại và Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 cùng như những vấn đề phát sinh trong 01 năm qua trên các mặt công tác liên quan đến: Điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác cán bộ và chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đối với công tác chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị cũng như đã luôn quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho người lao động trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Bộ trong việc xem xét, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức để khích lệ, động viên tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn Ngành và của mỗi cơ quan, đơn vị.
Phát biểu kết luận buổi đối thoại, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận ý kiến phát biểu của các đơn vị; đồng thời, nhấn mạnh: Việc tạo môi trường làm việc thân thiện và có điều kiện làm việc tốt sẽ gắn bó, phát huy sức sáng tạo, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. “Với phương châm đó, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kể từ Hội nghị đối thoại lần thứ nhất được tổ chức tháng 7 năm 2022, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nội bộ các đơn vị thuộc Bộ được nâng lên rõ rệt” - Bộ trưởng cho hay.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng uỷ, Công đoàn Bộ và các tổ chức, đơn vị trong Bộ cần tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ chủ yếu theo 2 nhóm vấn đề sau:
Thứ nhất, đối với nhóm vấn đề về đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị cần chú trọng xây dựng tinh thần làm việc cởi mở, thân thiện, nỗ lực, sáng tạo từ người lãnh đạo đến mỗi công chức, viên chức và người lao động, trong đó đề cao trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu, bảo đảm rõ ràng, định lượng và phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc, thực chất quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị; củng cố, duy trì kỷ cương, nề nếp trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành; khẩn trương tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành và có tính đến sự thay đổi rất nhanh của công nghệ.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần chú trọng tổ chức thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh nhằm khuyến khích tinh thần lao động tích cực, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị và trong thực thi công vụ của người lao động.
Thứ hai, đối với nhóm vấn đề về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động: Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị phải thực sự coi trọng dân chủ hóa trong sinh hoạt, hội họp và xác lập trật tự kỷ cương trong chỉ đạo điều hành; ý thức chấp hành của các tập thể, cá nhân. Cùng với đó, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi thường xuyên để có điều kiện cải thiện đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; Phát huy vai trò các thiết chế chính trị của cơ quan trong bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mọi cá nhân; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp giữa Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ với các tổ chức chính trị - xã hội và giữa các tổ chức, đơn vị trong Bộ với nhau; Mở rộng quan hệ với các địa phương, ngành, cơ quan đơn vị nhằm tăng cường giao lưu hợp tác phát triển; Chú trọng phát động, tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị trong Ngành hay giữa các ngành, địa phương với nhau; đặc biệt là khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký và tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ hàng năm nhằm góp phần đổi mới môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng  chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và tăng thêm thu nhập chính đáng cho người lao động.
Hội nghị đã được tổ chức theo tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151