Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 02/03/2024 | 01:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Kéo lưới điện từ tỉnh Sóc Trăng ra Côn Đảo

10/10/2023
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa-Vũng Tàu thống nhất phương án kéo lưới điện từ tỉnh Sóc Trăng ra Côn Đảo với chiều dài gần 104km.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), UBND các tỉnh Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có buổi làm việc và đã thống nhất phương án kéo điện từ lưới điện quốc gia 110kV từ tỉnh Sóc Trăng ra huyện Côn Đảo, với tổng chiều dài gần 104 km.
Đường dây lưới điện quốc gia 110kV vượt biển từ tỉnh Sóc Trăng ra huyện Côn Đảo, có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa)
Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có tổng chiều dài tuyến gần 104km, từ thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) vượt biển ra Côn Đảo. Dự án gồm 4 đoạn: Đoạn trên bờ Vĩnh Châu 4,5 km, đoạn đường dây không trên biển Vĩnh Châu 18 km, đoạn cáp ngầm vượt biển hơn 73 km và đoạn cáp ngầm phía Côn Đảo là 8,43 km.
Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 2.500 tỷ đồng và vốn tự có của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam hơn 2.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026, do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam làm chủ đầu tư.
Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia 110kV cho huyện Côn Đảo với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Việc thống nhất được tuyến đường dây kéo điện ra Côn Đảo là bước tiến quan trọng để chủ đầu tư dự án có thể hoàn thành theo đúng thời hạn do Chính phủ đề ra.
Trước đó, ngày 16/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện ở Côn Đảo, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển của địa phương và góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng thực hiện đầy đủ các thủ tục giải pháp mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án và hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên. Đồng thời, giám sát việc thực hiện dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đúng tiến độ, quy định, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án và lựa chọn công nghệ dây dẫn, phụ kiện cách điện trong các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo có tổng vốn 4.950 tỷ đồng; sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp 3, gồm: Xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo; mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu; xây dựng mới Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2x63 MVA. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Theo Báo Công Thương 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151