Kết quả 1-20 trong 34 văn bản

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT

VBHN quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/08/2021

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT

Quy dinh ve thuc hien gia ban dien

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/08/2021

18/08/2021

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

VBHN 20/VBHN-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT

VBHN 21/VBHN-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT

VBHN 23/VBHN-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

16/10/2018

Đang cập nhật

Còn hiệu lực