Cấp phép

Giấy phép số 66/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty CP năng lượng Nậm Na 2
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 02/04/2018
Thời hạn giấy phép 18/04/2025
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về