Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 35

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 35

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 28347 -1605 12625 -893 2741 -74 13491 20
Amax (tr.kWh) 588,2 -38,1 261,4 -24,5 56,8 -0,1 274,6 +0,9
Atb (tr.kWh) 571,2 -11,2 247,9 -8,5 52,2 -0,5 261,9 +2,5
Atuần (tr.kWh) 3998,4 -78,7 1735,1 -59,2 365,7 -3,2 1833,5 +17,6

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 35

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 35

Tác giả: Phòng QHGS ; xuất bản: 13/09/2017 09:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét