Tin hoạt động điện lực

Thời hạn xử phạt hành chính đối với hành vi trộm cắp điện: Không quá 30 ngày kể từ khi lập biên bản

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trộm cắp điện tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Ngày 31/3/2016, Bộ Công Thương đã có Công văn số 2797/BCT-ĐTĐL hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong quá trình phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện. Theo đó:

- Thời hạn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện đến người có thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính: 

Việc chuyển giao Biên bản vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt được thực hiện ngay khi lập xong Biên bản vi phạm hành chính (đã xác định được sản lượng điện bị trộm cắp theo quy định tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP). Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc để chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc trộm cắp điện thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính: 

Tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản và có thể xin gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

Tác giả: ; xuất bản: 08/08/2016 03:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét