Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 18:54 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Ngành điện Thái Lan kinh doanh trạm sạc thế nào?

Ngành điện Thái Lan kinh doanh trạm sạc thế nào?

24/05/2024

Công ty Điện lực Thủ đô Bangkok (MEA) mở trạm sạc đầu tiên vào năm 2022 với tư cách nhà bán lẻ điện năng, chính thức nhảy vào kinh doanh trạm sạc.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151