Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 21:15 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Giá đã tăng, dự án điện có bước nhanh?

Giá đã tăng, dự án điện có bước nhanh?

01/12/2023

Giá điện đã được điều chỉnh theo hướng tăng với 2 lần trong năm 2023, nhưng cũng không phải vì thế, mà các dự án điện được triển khai dễ dàng hơn.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151