Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 15:35 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

EVNNPC: Tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 88,58%

EVNNPC: Tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 88,58%

14/07/2024

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151