Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 04/03/2024 | 03:00 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

03/09/2023
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
Trong đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 36 về tính toán phương thức vận hành hệ thống điện.
Theo đó, việc tính toán phương thức vận hành hệ thống điện bao gồm các nội dung chính sau: 1- Kế hoạch đưa công trình mới vào vận hành; 2- Sơ đồ kết dây cơ bản hệ thống điện; 3- Dự báo phụ tải hệ thống điện; 4- Đánh giá an ninh hệ thống điện; thông báo khả năng thiếu hụt công suất, sản lượng điện năng; 5- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện; 6- Phiếu thao tác; 7- Kế hoạch thử nghiệm, thí nghiệm trong quá trình vận hành thiết bị; 8- Kế hoạch huy động nguồn điện cho ít nhất hai kịch bản thủy văn; 9- Kế hoạch huy động tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ (nếu có); 10- Kế hoạch cung cấp khí cho phát điện; 11- Kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải, phân phối thuộc quyền điều khiển.
Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 3 Điều 37 về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia:
Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm là cơ sở cho công tác điều hành, giám sát đảm bảo cung cấp điện, bao gồm các nội dung chính sau: dự báo nhu cầu phụ tải điện; kế hoạch huy động nguồn điện; kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải; các ràng buộc nguồn, lưới điện và cung cấp nhiên liệu.
Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm hoàn thành và trình Cục Điều tiết điện lực phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới.
Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ Công Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới.
Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng do Cấp điều độ quốc gia lập trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.
Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tuần tới, ngày tới và các phương thức đặc biệt do Cấp điều độ quốc gia lập và phê duyệt trên cơ sở phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng đã được phê duyệt.
Các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia
Theo dự thảo, các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia bao gồm:
1- Bộ phận trực ban chỉ huy điều độ quốc gia.
2- Bộ phận phương thức ngắn hạn.
3- Bộ phận phương thức dài hạn.
4- Bộ phận tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ và tự động.
5- Bộ phận quản lý thiết bị thông tin và máy tính.
6- Bộ phận trực ca năng lượng tái tạo.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Theo Báo điện tử Chính phủ 

Cùng chuyên mục

Chính thức chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho EVN

02/03/2024

Ngày 1/3/2024, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3, với sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 và các Cục, Vụ, đơn vị liên quan.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151