Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 00:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 26/VBHN-BCT VBHN số 26/VBHN-BCT quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 07/12/2018
2 105/QĐ-ĐTĐL Quyết định 105/QĐ-ĐTĐL Quy trình thu thập, xử lý và quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện 06/12/2018
3 45/2018/TT-BCT Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 15/11/2018
4 46/2018/TT-BCT Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 15/11/2018
5 4229/QĐ-BCT Quyết định 4229/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 08/11/2018
6 24/VBHN-BCT 24/VBHN-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/11/2018
7 36/2018/TT-BCT Thông tư số 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 16/10/2018
8 23/VBHN-BCT VBHN 23/VBHN-BCT quy định về thực hiện giá bán điện 16/10/2018
9 31/2018/TT-BCT Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 05/10/2018
10 80/QĐ-ĐTĐL Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia 01/10/2018
11 69/QĐ-ĐTĐL Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia 28/09/2018
12 28/2018/TT-BCT Thông tư 28/2018/TT-BCT Quy định Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 27/09/2018
  • 0
  • 0