Cấp phép

Giấy phép số 27/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 29/01/2019
Thời hạn giấy phép 29/01/2028
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về