Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 02:17 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hợp Tác Quốc Tế

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 15,5 tỷ USD như cam kết JETP

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 15,5 tỷ USD như cam kết JETP

02/12/2023

Thông qua JETP, các đối tác quốc tế giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151