Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 04/03/2024 | 01:15 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hợp Tác Quốc Tế

Việt Nam có lợi thế trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á

Việt Nam có lợi thế trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á

02/03/2024

Việt Nam hội tụ đầy đủ các nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra hydro Xanh, kết hợp với lợi thế nguồn tài nguyên biển, Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151