Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 01:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 2769/QĐ-BCT Quyết định khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2021 09/12/2021
2 2602/QĐ-BCT Khung giá phát điện năm 2021 18/11/2021
3 07/2021/TT-BCT Bãi bỏ một số TT của BT BCT ( trong đó có TT số 13/2010/TT-BCT và TT số 24/2018/TT-BCT) 30/09/2021
4 73/QĐ-ĐTĐL Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 24/09/2021
5 13/VBHN-BCT Quy dinh ve thuc hien gia ban dien 18/08/2021
6 67/QĐ-ĐTĐL Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo 10/08/2021
7 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện 06/08/2021
8 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021
9 06/VBHN-BCT VBHN cac Thong tu quy dinh ve phuong phap, trinh tu XD va ban hanh khung gia phat dien 03/03/2021
10 07/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 03/03/2021
11 478 /QĐ-BCT Quyết định về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 09/02/2021
12 650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2021 09/02/2021
  • 0
  • 0