Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 16:02 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021
2 06/VBHN-BCT VBHN cac Thong tu quy dinh ve phuong phap, trinh tu XD va ban hanh khung gia phat dien 03/03/2021
3 07/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 03/03/2021
4 478 /QĐ-BCT Quyết định về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 09/02/2021
5 650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2021 09/02/2021
6 120/QĐ-ĐTĐL Quyết định ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 31/12/2020
7 123/QĐ-ĐTĐL Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2021 31/12/2020
8 57/2020/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 31/12/2020
9 3598/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2021 31/12/2020
10 2233/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 28/12/2020
11 3353/QĐ-BCT Quyết định điều chỉnh khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 17/12/2020
12 2825/QĐ-BCT Đính chính Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về cấp phép HĐĐL 03/11/2020
  • 0
  • 0